Witaj! Pierwszy raz u nas?Zarejestruj sięJesteś naszym klientem?

Polityka prywatności RODO

Obowiązek informacyjnu RODO dostępny tutaj

Firma Trio Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta firmy Trio Spółka Jawna i użytkownika serwisów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.trio.com.pl/

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Trio Spółka Jawna nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Trio Spółka Jawna.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należacych do Trio Spółka Jawna możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych elektronicznych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych bezpłatnych czasopism należących do Trio Spółka Jawna wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala Trio Spółka Jawna zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Trio Spółka Jawna wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

Trio Spółka Jawna zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Trio Spółka Jawna rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Trio Spółka Jawna.
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Trio Spółka Jawna.Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Trio Spółka Jawna przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów i towarów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Trio Spółka Jawna nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Trio Spółka Jawna mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Trio Spółka Jawna.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Zawarte w Trio Spółka Jawna nasze własne artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z moją opinią i opinią właśnie są.
Opinie wyrażone przez społeczność w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moją własną.
Firma Trio Spółka Jawna nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładam sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

Serwis ten powstał aby pomóc Ci znaleźć To czego chcesz i potrzebujesz bez obaw o swoje bezpieczeństwo.


Obowiązek informacyjny


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma TRIO Gaciński Andrzej Sp. J z siedzibą w Katowicach ul. Miła 5/10, tel. 32 2030946, 32 2038275
Dane osobowe będą przetwarzane :  
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w celu wykonania umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z realizacją umowy.
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych,
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu prowadzenia wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon, obsługi Państwa zapytań przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacja należności, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności,
Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym Administratora w realizacji umowy kupna sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom prawnym oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych. Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Ma Pani/Pan prawo do:

prawo dostępu do danych,
praw do sprostowania danych – jeśli dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), - gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora,
prawo do ograniczenia przetwarzania - wyłącznie w celu nieprzetwarzania danych osobowych, które są nieprawidłowe, do czasu ich poprawienia,
prawo do przenoszenia danych – gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody lub zawartej umowy oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny
prawo do sprzeciwu – gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio zgoda została wyrażona,  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących  narusza przepisy RODO.
Administrator nie  będzie  podejmował  wobec Państwa   zautomatyzowanych    decyzji,    w    tym    decyzji    będących    wynikiem profilowania.

W przypadku pytań proszę o kontakt:

Trio Spółka Jawna - Hurtownia i sklep
41-902 Bytom ul. Rostka 30A
tel: tel. 322030946, tel: 322038275
e-mail: info@trio.com.pl
GG: 5246372